Start  |  Teme  |  Usluge |  Cilj  |  Razvoj  |  Novosti  |  Kontakt  |  Deutsch  |  Englisch  | BiH

  

REFIK (Agan) BESLAGIC                                                                                                                                 


Beslagic Agana Refik ....Rođen 1919 u Doboju, Bosna i Hercegovina.

Podoficir. Član KPJ. U NOB stupio 1941.

Poginuo 1942 kod Ponjerke, izmedu Zavidovića i Han Pijeska.

Za narodnog heroja Proglašen 24-VII-1953.

Refik je prije rata bio podoficir. Odmah poslje kapitulacije Jugoslavije, 1941 godine, domobrani su ga demobilisali. Prvih dana ustanka, prilikom oslobođenja Doboja, Refik se sa svojim bratom priključio Dobojskom partizanskom odredu i stupio u Lipačku četu. Refik i njegov brat Adem istakli su se u borbi protiv domobranske posade iznad Doboja.

Veliko junaštvo pokazao je Refik u borbi sa ustaškom "Crnom legijom" na Pridjelu, gde su ustaše palile kuće, zatim decembra 1941 godine protiv ustaša i domobrana u Gavranovićima, na Ozrenu januara 1942 godine, u borbi sa njemačkim skijašima u Brijesnici i u mnogim drugim borbama.

Učestvovao je u svim borbama oko Doboja i u mnogim diverzantskim akcijama na pruzi Doboj - Tuzla. Kao veoma pouzdan i hrabar borac prebačen je na teren Trebave, gdje je zajedno sa narodnim herojem Ismetom Kapetanovićem radio na okupljanju boraca. Po povlačenju jedinica sa Ozrena stupio je u Šestu istočnobosansku proletersku brigadu, u kojoj je postao komandir čete.


Početkom septembra 1942 godine oko dvadeset hiljada Njemaca i ustaša napalo je Šestu istočnobosansku brigadu kod Šekovica. Neprijatelj je stezao obruč sa trideset topova. Bosanci  i Hercegovci su odmah u toku noći navalili na prugu Han Pijesak - Zavidovići - Olovo u dužini od 30 kilometara. Prvi romaniski bataljon napao je i spalio željezničku stanicu Pjenovac. Drugi bataljon, u kome je bio Refik, dočekao je kod Ponjerke transport ustaša koji je išao iz Zavidovića za Han Pijesak. Tada je Refik napravio svoj posljednji podvig koji se pamti do danas.... Kada je voz naišao na porušenu prugu, lokomotiva se prevrnula. Refik je tada iz neposredne blizine pokosio mitraljezom mnogo ustaša. Njihov otpor je bio vrlo jak. Da bi ohrabrio svoje borce, Refik je izašao iz zaklona i, ne zaklanjajući se, stoječi tukao neprijatelja. U tom trenutku neprijateijski mitraljeski rafal presijekao ga je preko grudi.


Iz Familije Beslagic, koja inace vodi porijeklo sa Beslagic Brda, Doboj, je u Narodnooslobodilačkom ratu dala jos dva Refikova brata koji su kao partizani pali za Oslobodenje.....


                                                                                ©® 1998-2010